Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków - 2019

Trasa 15- Klon, Mielcuchy, Mielcuchy Pierwsze, Michałów, Muchy

Trasa odbioru odpadów 15 Klon Michałów Mielcuchy Mielcuchy Pierwsze Muchy [758x1086]

Trasa 16- Czajków

Trasa odbioru odpadów 16 Czajków [760x1081]

Trasa 46- Salamony I, Salamony II

Trasa odbioru odpadów 46 Salamony I Salamony II [761x1077]