Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czajków

 

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 11.06.2018 do 15.06.2018 r. od godziny 7.00  na terenie Gminy Czajków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych
od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każde Sołectwo według następującego podziału:

 

11.06.2018r -  Klon

12.06.2018r – Salomony I, Salomony II, Muchy

13.06.2018r. – Mielcuchy, Mielcuchy Pierwsze, Michałów

14.06.2018r – Czajków

15.06.2018r – Czajków 

 

Zabrania się wystawiania odpadów w terminach niezgodnych z harmonogramem.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie. Prosimy mieszkańców posiadających nieruchomości na uboczu
o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla załogi.

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze)

2. zużyte opony ( do rozmiaru 1250 mm x 400 mm )

3. złom metalowy

4. dywany, wykładziny 

5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)

6. baterie i akumulatory

 

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

- gruz

- kamienie

- odzież

- lekarstwa

- szkło luzem

- materiały budowlane np. cegła

- opakowania po farbach, olejach itp.

- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa, styropian)

- świetlówki

- opony powyżej wskazanego rozmiaru

- zmieszane odpady komunalne

- odpady selektywne ( opakowania szklane i plastikowe)

Apelujemy do mieszkańców o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla obsługi, utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku demontażu sprzętu AGD i RTV przez inne nie upoważnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Oddziału Ostrzeszów Spółki „EKO-REGION” tel. 62 586-09-99 bądź Urząd Gminy w Czajkowie tel. 62-731-10-06. Nikt poza uprawnionym  podmiotem nie ma prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych

Osoby zainteresowane mogą również uzyskać szczegółowe informacje  pod wskazanymi powyżej numerami telefonu .