Aktualności

08 sierpnia 2018 07:58 | Aktualności

Dożynki 2018

czytaj więcej

01 sierpnia 2018 12:28 | Aktualności

Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Czajków i Gminy Kraszewice

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Czajków dotycząca dofinansowania projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” została podpisana 30 lipca 2018 roku Urzędzie...

czytaj więcej

01 sierpnia 2018 08:18 | Aktualności

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czajkowie Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

czytaj więcej

01 sierpnia 2018 08:11 | Aktualności

Wnioski o świadczenia

Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze „500+” i na świadczenie Dobry Start „300+” Wnioski na świadczenie wychowawcze „500+” Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października...

czytaj więcej

26 lipca 2018 08:11 | Aktualności

Termin przyjeć psychologa

PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych, członków rodzin osób uzależnionych oraz osób doświadczających trudności, będzie czynny w roku 2018 w następujących terminach: 08-08-2018, 22-08-2018 05-09-2018, 19-09-2018 03-10-2018, 17-10-2018 07-11-2018, 21-11-2018 05-12-2018,...

czytaj więcej

19 lipca 2018 10:28 | Aktualności

Zawiadomienie o XXXII sesja Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXI sesji. 4....

czytaj więcej