Aktualności

23 sierpnia 2017 09:34 | Aktualności

III edycja programu stypendialnego Funduszu Natalii Partyki wystartowała!

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy...

czytaj więcej

21 sierpnia 2017 09:26 | Aktualności

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2017

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Czajkowie uprzejmie informuję, że od dnia 01.08.2017 roku do 31.08.2017 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do każdego wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące...

czytaj więcej

17 sierpnia 2017 08:54 | Aktualności

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera inwestycje drogowe w Gminie Czajków.

Kolejna inwestycja drogowa w gminie Czajków współfinansowana była ze środków Województwa Wielkopolskiego. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji została zawarta umowa o dofinansowanie na kwotę 41159,00zł. Ze środków tych współfinansowana była następująca...

czytaj więcej

07 sierpnia 2017 12:06 | Aktualności

Spotkanie w Urzędzie Pracy - „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”

RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

czytaj więcej