Aktualności

02 lipca 2019 13:31 | Aktualności

IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W upalne niedzielne popołudnie w Czajkowie odbył się IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Detych połączony z Jubileuszem 10 rocznicy powstania zespołu mażoretek przy Gminnej Orkiestrze Dętej w Czajkowie. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się przemarszem przez centrum Czajkowa wszystkich mażoretek...

czytaj więcej

28 czerwca 2019 12:40 | Aktualności

Badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe: Ø Czerwcowe badanie rolnicze, Ø Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, Ø...

czytaj więcej

25 czerwca 2019 14:44 | Aktualności

Bezpłatna pomoc psychologiczna - Lipiec 2019

Informujemy Mieszkańców Gminy Czajków, że w miesiącu lipcu br. bezpłatna pomoc psychologiczna w Punkcie Konsultacyjnym w Czajkowie (Dom Kultury I piętro) będzie świadczona w następujących dniach: 11 lipca (czwartek)

czytaj więcej

25 czerwca 2019 13:04 | Aktualności

Termin przyjęć Terapeuty w 2019 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czajkowie informuje, że w Domu Kultury w Czajkowie ( I piętro) w wymienionych niżej terminach przyjmuje terapeuta do spraw uzależnień . Z bezpłatnego poradnictwa terapeuty mogą skorzystać osoby oraz rodziny zainteresowane rozwiązaniem...

czytaj więcej