Aktualności

24 czerwca 2019 07:50 | Aktualności

Zawiadomienie na VII sesji Rady Gmina w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że VII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokółu z obrad VI sesji. Interpelacje...

czytaj więcej

19 czerwca 2019 07:42 | Aktualności

Z ZUS - osobiście, telefonicznie, a może przez Internet? - informacje

Prawie 42 tys. klientów odwiedziło w kwietniu 12 placówek ZUS na terenie, który obsługuje Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym czasie, w całym kraju liczba osób na salach obsługi klientów osiągnęła pułap przeszło 1,5 mln wizyt, a Centrum Obsługi...

czytaj więcej

17 czerwca 2019 11:14 | Aktualności

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Poniżej przedstawiamy co zmieni się w obecnym systemie segregacji.

czytaj więcej

07 czerwca 2019 14:11 | Aktualności

Kolonie dla dzieci

Stowarzyszenie Kalisz XXI organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat. DOtyczy to dzieci płatników KRUS. Kontakt: Żaneta Stodolna tel. 607 171 532

czytaj więcej