Aktualności

07 sierpnia 2017 12:06 | Aktualności

Spotkanie w Urzędzie Pracy - „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”

RPWP.07.01.02-30-0040/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

czytaj więcej

31 lipca 2017 11:57 | Aktualności

Projekt OZE - Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością oraz Umowa Użyczenia

Wójt Gminy Czajków zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli posesji, którzy złożyli wnioski na odnawialne Źródła Energi (OZE) o złożenie w Urzędzie (tymczasowa lokalizacja Szkoła Podstawowa w Czajkowie) owiadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością oraz...

czytaj więcej

31 lipca 2017 11:40 | Aktualności

Program "Rodzina 500+" - nowy okres świadczeniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie informuje, że począwszy od 1 sierpnia br można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 października 2017 r. Wnioski można pobierać i składać w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie...

czytaj więcej