Aktualności

04 stycznia 2019 07:41 | Aktualności

Nabór na Animatora Orlika "ORLIK 2012"

Wójt Gminy Czajków poszukuje kandydatów do pracy w charakterze Animatora obiektu sportowego - w ramach programu "Moje boisko- ORLIK 2012" na rok 2019.

czytaj więcej

04 stycznia 2019 07:11 | Aktualności

Nabór do orkiestry

Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie ogłasza nabór na muzyków. Oprócz lekcji gry każdy nowy członek orkiestry otrzyma instrument i umundurowanie. Jeśli chcesz być częścią fantastycznej grupy, chcesz rozwijać swoje umiejętności, zwiedzać Polskę i nie tylko, masz...

czytaj więcej

02 stycznia 2019 10:46 | Aktualności

Nabór wniosków na projekt pn: "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych"

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaOgłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania...

czytaj więcej

23 grudnia 2018 21:49 | Aktualności

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe w Czajkowie

Świąteczny czas sprzyja spotkaniom, jednoczy ludzi w rodzinach i społecznościach gminnych. Tak było i tym razem w Czajkowie, gdzie samorząd Gminy Czajków, pracownicy GOPS oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowali dla mieszkańców Gminy Czajków i zaproszonych...

czytaj więcej

20 grudnia 2018 14:32 | Aktualności

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy w Czajkowie

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Złożenie ślubowania przez radnego. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokółu...

czytaj więcej