Gmina Czajków
http://czajkow-gmina.pl

20 kwietnia 2018 13:46 | Aktualności

Zakończenie modernizacji przepompowni w Czajkowie

W dniu 20.04.2018r. nastąpił końcowy odbiór prac związanych z realizacją  I etapu  projektu pn.: „Przebudowa linii wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czajków woj. Wielkopolskie – rozwój obszarów wiejskich, poprawa warunków życia, redukcja ścieków”. I etap dotyczył modernizacji przepompowni wody w miejscowości Czajków. Całkowita wartość  projektu wynosi: 998 960,70 zł. Wartość ukończonego I etapu projektu wyniosła: 79 027,50 zł. brutto.

Zdjęcia: