Aktualności

Zaproszenie na konferencję "Wiemy więc działamy. Współpraca Samorządu i NGO = Rozwój lokalny"

01 lutego 2017 07:47 | Aktualności

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” serdecznie zaprasza na Konferencję "Wiemy więc działamy. Współpraca Samorządu i NGO = Rozwój lokalny", która odbędzie się w dniu 06.02.2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów).

Konferencja zostanie poprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Panią Marszałek Marzenę Wodzińską, Panią Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandrę Kowalską oraz Panią Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. Dorotę Kinal

Program:        

Temat

Prowadząca

Departament Edukacji i Nauki

- zadania, działania,

- wykorzystanie środków z Unii Europejskiej.

Zespół Parków Krajobrazowych  – czyste środowisko = ekologia.

Departament Zdrowia – współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi  w zakresie

- ochrony zdrowia,

- przeciwdziałania uzależnieniom.

Departament Środowiska - współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi  w zakresie

- działalności proekologicznej i prokulturowej;

 

 

 

 

 

Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

- Wielkopolska jako sieć współdziałania. Wzajemne oddziaływanie i 

powiązanie samorządów i organizacji pozarządowych

- Korzyści ze współpracy- efekt synergii i wartość dodana.

- Obszary współpracy i jej podstawowe zasady.

- Aktualna oferta i plany na 2017 rok.

 

 

Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Departament Sportu i Turystyki – współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi  w zakresie:

- organizacji imprez w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki

- poprawy i rozwoju bazy sportowej

Departament Kultury – współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi  w zakresie

- Wspierania przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu,

- Wspierania cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym.

 

 

 

 

 

Marzena Wodzińska – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W ramach prezentacji pokazane będą podstawowe wartości i zasady strategiczne, jakimi kieruje się Samorząd. Podstawą będzie odniesienie do strategii rozwoju regionalnego i strategii polityki społecznej. Kolejnym elementem będzie wskazanie wymiernych korzyści. Co powstało dzięki współpracy, co wiemy dzięki organizacjom, czego się uczymy. Następnie zaprezentujemy podstawowe zasady współpracy- w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie i wynikające z tego zasady przejrzystości, jawności, sprawiedliwości i równego dostępu.  Na koniec zaproszenie dla organizacji na najbliższe przedsięwzięcia i konkursy.

Przeczytano: 323 razy.| Wydrukuj

Do góry