Aktualności

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP CZAJKÓW

07 lutego 2017 12:30 | Aktualności

W dniu 6 lutego 2017 roku Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na dostawę sześciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych przez Wójta Mariusza Chojnackiego, Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z firmą MOTO-TRUCK Leszek Chmiel w ramach projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego”.

Projekt ten jest realizowany wraz z partnerstwem sześciu gmin z pięciu powiatów województwa wielkopolskiego (Ceków-Kolonia, Szczytniki, Rychtal, Tuliszków, Golina, Czajków), gdzie liderem jest gmina Ceków-Kolonia. Projekt ten współfinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 4:  Środowisko, Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,  Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Całkowita wartość zamówienia wynosi 5 313 600,00 zł brutto.

Całość zadania obejmuje  dostawę 6 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wodno-pianowych wyposażonych między innymi  w:

  • napęd 4×4,
  • zbiornik wody o pojemności 2500 cm3- 4500 cm3,
  • działko DWP,
  • radiostacje przewoźną i radiotelefony nasobne z ładowarkami,
  • kabinę 6 osobową,
  • wyciągarka,
  • silnik wysokoprężny spełniający wymogi Euro 6

dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP.

Dostawa samochodów nastąpi dla następujących  jednostek OSP należących do Gmin oraz Gminy i Miasta z pięciu powiatów:

1)   OSP Ceków – Gmina Ceków-Kolonia,  powiat kaliski;

2)   OSP Szczytniki –Gmina Szczytniki, powiat  kaliski

3)   OSP Rychtal – Gmina Rychtal, powiat kępiński;

4)   OSP Grzymiszew – Gmina i Miasto Tuliszków, powiat turecki;

5)   OSP Golina – Gmina Golina, powiat koniński;

6)  OSP Czajków –Gmina Czajków, powiat ostrzeszowski;

 

Projekt jest realizowany z udziałem Unii Europejskiej przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przeczytano: 1128 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry