Aktualności

Spotkanie informacyjne w dniu 18.05.2017r. ws. realizacji projektu "Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce"

11 maja 2017 14:46 | Aktualności

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w dniu 18.05.2017r. ws. realizacji projektu "Przedsiębiorczość
i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce", realizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim

Cel spotkania informacyjnego:

Celem spotkania informacyjnego jest zaprezentowanie możliwości udziału w projekcie.


Data: 18.05.2017r.


Godzina rozpoczęcia: 10:00


Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie, sala 215

Warunki uczestnictwa w projekcie:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są osobami powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin);
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji uczestników w § 2 pkt 1 oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
     -  osoby z niepełnosprawnościami;
     -  osoby powyżej 50 roku życia;
     -  kobiety;
     -  osoby o niskich kwalifikacjach,
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego - po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie;
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane będą do dnia 16.05.2017 roku do godziny 14:00 w pokoju nr 203, 209 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrzeszowie lub telefonicznie 62-7320790 w.203, 209. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zwraca się z prośbą aby w dniu 17.05.2017r. po godzinie 15:00 na stronie internetowej www.pupostrzeszow.pl > Wydarzenia i aktualności sprawdzić informację nt. spotkania, ponieważ w przypadku braku osób zainteresowanych spotkanie zostanie odwołane.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Karina Kopka – Pośrednik pracy – DK

62 732 07 90 w. 203

 

Magdalena Kozłowska – Pośrednik pracy – DK

62 732 07 90 w. 203

 

Jakub Kasprzak – Specjalista ds. programów

62 732 07 90 w. 209

Przeczytano: 314 razy.| Wydrukuj

Do góry