Aktualności

Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

09 listopada 2017 12:37 | Aktualności

W minioną niedzielę, 5 listopada br. w Opatówku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectw uczestniczących w  samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Spotkanie było bardzo dobrą okazją do podziękowania za dotychczasową pracę w odnowę wsi i uhonorowania najbardziej aktywnych sołectw. Pośród 8 wyłonionych laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” znalazło się sołectwo Czajków. Nagrodę odebrała Pani Sołtys Czesława Klimek.

Projekty, zrealizowane w sołectwie Czajków:

 „Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych” Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Całkowity koszt operacji: 54 697,83 zł

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 40 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 11 683,83 zł

"Radosne dzieciństwo z historią w tle" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków.VI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” UMWW
Całkowity koszt projektu 44 788,51 zł.

Udział środków UMWW:  30 000,00 zł.

Wkład beneficjenta: 14 788,51 zł

„Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie oraz zespołu Mażoretek”
 Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Całkowity koszt operacji: 10 400,14 zł.

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 5 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 5400,14 zł.

”Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie”

Całkowity koszt operacji: 12 440,00 zł.

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 2 440,00 zł.

”Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych i kulturowych  poprzez zakup strojów dla zespołu Mażoretek przy Gminnej Orkiestrze Dętej przy OSP w Czajkowie”

Całkowity koszt operacji: 12 508,00 zł.

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 2 508,00 zł.

Miejsce z kulturą – uatrakcyjnienie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej oraz gminnej biblioteki publicznej w Czajkowie poprzez zakup stołów, krzeseł oraz stworzenie kącika czytelniczego

 Całkowity koszt operacji: 14 943,31zł.

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 5 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 9 943,31 zł.

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łużycy w miejscowości Czajków i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców”
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Całkowity koszt operacji: 37 769,89 zł.

Wkład Urzędu Marszałkowskiego 30 000,00 zł.

Wkład beneficjenta 7 769,89 zł.

Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej – zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie -  dofinansowanie w kwocie 7 796,00 zł. UMWW

Łączna wartość zrealizowanych projektów wynosi: 195 343,68 zł, w tym dofinansowania w kwocie 137 796 zł

Spotkanie uświetniły występy artystyczne Kapeli ''Sami Swoi'' z Opatówka, Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko oraz Zespołu Śpiewaczego ''Ale babki'' z Kościelca oraz koncert musicalowo - operetkowy w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.

 

Przeczytano: 581 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry