Aktualności

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy w Czajkowie

20 grudnia 2017 08:02 | Aktualności

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 28 grudnia
2017 roku, o godz. 1000, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXVI i XXVII sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czajków na lata 2018 - 2022.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2017 – 2022,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok,
– w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019,
– w sprawie planu pracy Rady Gminy w Czajkowie na rok 2018.
10. Zapytania i uwagi.
11. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 12.12.2017 r.
                                                          Przewodniczący
                                                    Rady Gminy w Czajkowie
                                                      /-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 288 razy.| Wydrukuj

Do góry