Aktualności

Czajków liderem projektów!

29 marca 2018 11:12 | Aktualności

 

Wniosek Gminy Czajków znalazł się na 7 miejscu w rankingu po ocenie merytorycznej
w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Czajków złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”.  Wartość projektu opiewa na kwotę 6 722 030,16 zł z czego dofinansowanie będzie wynosić 5 181 236,20 zł czyli około 77%. W projekcie ujęte zostały 235 instalacji fotowoltaicznych ( 136 instalacji - Gmina Czajków, 99 instalacji – Gmina Kraszewice)
oraz 205 kolektorów słonecznych ( 94 – Gmina Czajków, 111 - Gmina Kraszewice).  Należy wspomnieć, że do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 187 wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.1., po ocenie formalnej pozostało 160 wniosków, zaś po ocenie merytorycznej 105 wniosków. 


Nasz wniosek uzyskał 24,03 pkt na 25 pkt możliwych, co dało mu 1 miejsce wśród wniosków samorządowych.

Przeczytano: 1112 razy.| Wydrukuj

Do góry