Aktualności

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych

10 kwietnia 2018 09:03 | Aktualności

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrzeszowie

 zaprasza chętne osoby do udziału w I edycji w 2018r.
Szkolenia  dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych

 

Zgłoszenia chętnych do odbycia szkolenia będą przyjmowane do 15.05.2018r. codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Centrum, Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej PCPR
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, 63 – 500 Ostrzeszów, Pokój nr 22 i 23.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Czwordon, Kamilla Kniat – Drożdż, Mateusz Karbowski

Tel. 62 732 – 07- 87 lub  519 – 332- 758

 

 

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrzeszowskim” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa
7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

 

Przeczytano: 227 razy.| Wydrukuj

Do góry