Aktualności

Tworzymy listę rezerwową naboru na OZE!

10 kwietnia 2018 09:19 | Aktualności

 

 Wójt Gminy Czajków ogłasza nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w ramach realizowanego projektu pt "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” w ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ankietę wraz z kopiami rachunków za energię za 2017 rok  należy złożyć w terminie do 13 kwietnia  2018 r. w Urzędzie Gminy w Czajkowie, w godzinach od 7.00 do 15.00. w pokoju Nr 5.  Sprawę prowadzi Pan Marcin Bednarek.

Informujemy, że tworzona lista rezerwowa nie jest gwarantem dofinansowania. Uruchomiona zostanie wówczas, gdy osoby z listy podstawowej nie spełnią wymogów wskazanych we wniosku.

 Ankieta do pobrania:

 

Przeczytano: 762 razy.| Wydrukuj

Do góry