Aktualności

Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Czajków i Gminy Kraszewice

01 sierpnia 2018 12:28 | Aktualności

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Czajków dotycząca dofinansowania projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” została podpisana 30 lipca 2018 roku Urzędzie Miasta i Gminy w Odolanowie.

Gminie Czajków udało się pozyskać 5 181 236,20 złotych dofinansowania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. W ramach zadania wybudowane zostanie 440 instalacji w 307 lokalizacjach – 235 instalacji fotowoltaicznych (136 na terenie Gminy Czajków, 99 na terenie Gminy Kraszewice) oraz 205 instalacji solarnych (94 na terenie Gminy Czajków, 111 na terenie Gminy Kraszewice).

Wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

 

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska,
  • Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta oraz Skarbnik Karolina Wolska,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek oraz Skarbnik Józef Bukiewicz
  • Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Skarbnik Beata Gościniak

Podpisanie umowy otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na wykonawcę instalacji OZE.

Montaż instalacji OZE służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii Gminy Czajków i Gminy Kraszewice.

 

 

Przeczytano: 996 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry