Aktualności

Dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP

01 października 2018 14:20 | Aktualności

W miniony piątek w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czajków”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Czajków reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Plichtę oraz  Panią Skarbnik Karoliną Wolską a Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Mikołajem Pawlakiem.

W ramach podpisanej umowy Gmina Czajków zakupi sprzęt o wartości 36 100 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 35 739 zł.

Dzięki dofinansowaniu Gmina Czajków zakupi: 4 pilarki spalinowe, miernik wielogazowy, kompletne wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, agregat prądotwórczy, defilbrylator AED oraz sprzęt do oznakowania akcji. Zgodnie ze złożonym wnioskiem sprzęt ten trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czajków.

W/w dofinansowanie realizowane jest w ramach środków  pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postponitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".

Przeczytano: 627 razy.| Wydrukuj

Do góry