Aktualności

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie

18 grudnia 2018 09:40 | Aktualności

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych odbyciempraktyki absolwenckiej.
Praktyki absolwenckie są realizowane na zasadach określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 ).
Oferta kierowana jest do osób, które do dnia rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia
i spełniają następujące wymagania:
1) posiadają ukończone gimnazjum,
2) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Do głównych obowiązków praktykanta będzie należało:
– wykonywanie prostych prac biurowych,
– przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
Warunki praktyki absolwenckiej:
– okres odbywania praktyki: 3 miesiące w okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku,
– czas pracy: 40 godzin tygodniowo, tj. 8 godzin dziennie,
– wysokość świadczenia pieniężnego: 1500,00 zł brutto miesięcznie (z tytułu zawartej umowy nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
miejsce wykonywania praktyki: Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki absolwenckiej prosimy o składanie ofert 

w sekretariacie Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie. Telefon kontaktowy 62 5870302.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z kandydatami, których zgłoszenia będą najbardziej adekwatne do potrzeb administracji podatkowej.

Przeczytano: 347 razy.| Wydrukuj

Do góry