Aktualności

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy w Czajkowie

27 grudnia 2019 15:01 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019
roku, o godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czajkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku.
5. Podjęcie uchwał:
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu,
– w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Kaliszu.
– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czajków,
– w sprawie planu pracy Rady Gminy w Czajkowie na rok 2020,
– w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady
Gminy w Czajkowie,
– w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz określenia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta
oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
6. Zapytania i uwagi.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwagi.
8. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 20.12.2019 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
/-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 172 razy.| Wydrukuj

Do góry