Wykaz spraw

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek 
  • Dowód osobisty - do wglądu

Opłaty:

Opłata za dokonanie wpisu - 100zł

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia - 14 dni

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 88b ustawy z dnia 10.11.1999 roku. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy:

Wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej.

 

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku braku wymaganych dokumentów zostanie wezwany w celu ich uzupełnienia

Formularze i załączniki: