Wykaz spraw

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy - 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie - nie przysługuje

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku braku wymaganych dokumentów zostanie wezwany w celu ich uzupełnienia.