Wykaz spraw

Postępowanie w sprawie wydania wyciągu z rejestru z rejestru o wpisie ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia - 7 dni

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 217 k.p.a. (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie - nie przysługuje

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej

 

Wnioskodawca może odebrać zaświadczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty