Wykaz spraw

Likwidacja działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Opłaty:

Opłaty za likwidację nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia - 14 dni

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 88e, ust. 1, pkt1, ustawy z dnia 19.11.1999 roku. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. Z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami.)

Tryb odwoławczy:

Wnosi się je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna - Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej

 

Wnioskodawca może odebrać decyzję osobiście lub za pośrednictwem poczty.