Wykaz spraw

Uznanie dziecka

Miejsce złożenia dokumentów:

Dział Urodzeń pokój 7 tel. (62) 73-11-006 wew.19

Opłaty:

 

  • za każdy odpis skrócony aktu - 22 zł

Inne informacje:

  1. Uznać można dziecko, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
  2. Do uznania potrzebna jest zgoda matki dziecka, a jeśli jest ona małoletnia zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest małoletni potrzebna jest zgoda jego opiekunów prawnych.
  3. Można uznać dziecko nienarodzone.
  4. W Dziale Urodzeń uznaje się dzieci urodzone w bieżącym roku.
  5. Przyjęcie uznania jest bezpłatne.
  6. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na uznanie.