Wykaz spraw

Sporządzanie aktu urodzenia

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty (do wglądu) :
  • gdy rodzice są małżeństwem ; dowody osobiste rodziców, odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • gdy matka jest panną ; dowód osobisty matki, skrócony odpis aktu urodzenia matki,
  • gdy matka jest rozwiedziona; dowód osobisty matki, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa,
  • gdy matka jest wdową; dowód osobisty matki, odpis skrócony aktu zgonu męża, odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • Zgłoszenie urodzenia - Zaświadczenie lekarskie (przekazuje do USC bezpośrednio szpital urodzenia dziecka bądź położna)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego właściwy z miejscem urodzenia dziecka

Opłaty:

3 szt. odpisów wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia - zwolnione od opłaty,

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą zgłoszenia się z kompletem dokumentów jednego z rodziców.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:
art. 38 - 52 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami/

Inne informacje:

UWAGI:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia natomiast w przypadku dziecka urodzonego martwo w ciągu 3 dni.
Istnieje możliwość zmiany imienia dziecka w USC w terminie sześciu miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia.