Wykaz spraw

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • W przypadku osób o stanie cywilnym- panna/kawaler: odpis skrócony aktu urodzenia,
  • W przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • W przypadku osób o stanie cywilnym-wdowiec/wdowa: odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • W przypadku osoby niepełnoletniej - postanowienie sądowe o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa,
  • Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/

Inne informacje:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 3 miesiące.