Wykaz spraw

Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
  • Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji i przyszli małżonkowie mogą zawierać związek małżeński w wybranym przez siebie USC i tam składać swoje dokumenty.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna:

art. 4 , art. 3-15 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami/,

Inne informacje:

Ważne względy będące podstawą skrócenia terminu to np. ciąża, wyjazd za granicę na stałe itp.