Wykaz spraw

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu)

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w którym znajduje się prostowany akt stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia:

Z chwilą złożenia odpowiednich dokumentów.

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. 1986r. Nr 36, poz.180 z późniejszymi zmianami/

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy od wydanej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki: