Wykaz spraw

Wymiana Dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2. Dwie aktualne fotografie w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia ( wyłącznie osoby urodzone poza Gminą Czajków które nie wstąpiły w związek małżeński )
  4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku , jeżeli został sporządzony poza Gminą Czajków

Miejsce złożenia dokumentów:

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Opłaty:


Termin i sposób załatwienia:

Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty: około 30 dni

 

Uwagi:

  1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
  2. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego stary dowód  jest anulowany i oddawany wnioskodawcy.
  3. Osoba niepełnoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz odbiera dowód w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. Nr87, poz.960z 2001 r. z poź. zmianami) ( Dz. U. Nr 112 z 2000r. poz. 1182 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego( Dz.U. Nr 1052 z 2000 r., poz. 1110)

Tryb odwoławczy:

 brak

Inne informacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku (Dz. U. Nr 183 poz. 1522 z 2002 roku)wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 roku w następujacych terminach