Wykaz spraw

Przyjmowanie skarg i wniosków

Wymagane dokumenty:

Wniosek, skarga, protokół zdarzenia sporządzony na miejscu
Dowód osobisty i inne dokumenty dotyczące sprawy (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

Podinspektor do spraw ogólnych i działalności gospodarczej - sekretariat pokój nr 3 parter

Opłaty:

Od tych czynności opłat się nie pobiera

Termin i sposób załatwienia:

Sprawy nieskomplikowane - 30 dni
Sprawy skomplikowane - do 2 miesięcy

Podstawa prawna:

Art. 36-38 K. p. a., art. 221-260 Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. Z późniejszymi zmianami). Art. 29, ust. 1, 2, 3 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje