Wykaz spraw

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym.