Sport

Ludowy Zespół Sportowy w Czajkowie

W lutym 2005 roku powstał Ludowy Zespół Sportowy w Czajkowie. 19 lutego podczas Walnego Zebrania wybrano władze Ludowego Zespołu Sportowego w Czajkowie. Prezesem Zarządu został Jan Kędzia, zastępcą ds. organizacyjnych Grzegorz Kliński, zastępcą ds. sportowych Artur Jeziorek. Członkami Zarządu zostali Grzegorz Jangas (ds. marketingu) i Ryszard Górecki. Sekretarzem został Grzegorz Zadka a skarbnikiem Andrzej Wysota. Powołano również Komisję Rewizyjną w skład, której weszli Jan Baś – Przewodniczący Komisji i członkowie Waldemar Pacyna i Leszek Dubis.

obraz_038.jpg [300x225]