Położenie

Położenie i pozycja gminy w regionie

 
 
 
Czajków jest gmina wiejską położoną obecnie w południowo - wschodniej części województwa wielkopolskiego ( do 1998 leżała w województwie kaliskim). Wschodnia granica gminy stanowi jednocześnie granicę województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Gmina jest jedną z 7 gmin powiatu ostrzeszowskiego. Jest to najmniejsza gmina powiatu. Powierzchnia gminy zajmuje 70,8 km2. Czajków graniczy z dwoma powiatami województwa łódzkiego: od strony wschodniej z powiatem sieradzkim, natomiast w swej części południowej z powiatem wieruszowskim. Czajków sąsiaduje z następującymi gminami: Kraszewice, Brąszewice, Klonowa, Galewice, a także w niewielkim fragmencie od strony zachodniej z Grabowem nad Prosną i od strony północnej z Brzezinami. Gmina pozostaje w strefie oddziaływania trzech dużych ośrodków miejskich: Wrocławia, Łodzi oraz Kalisza.
Przez teren gminy nie przechodzą ważniejsze szlaki komunikacyjne. Przebiegające przez Grabów nad Prosną drogi o znaczeniu wojewódzkim zapewniają sprawną komunikację we wszystkich kierunkach. Najbliższa droga o znaczeniu krajowym przebiega przez Ostrzeszów.
Takie położenie geograficzne gminy wraz z uwarunkowaniami administracyjnymi powodują pewną izolację przestrzenną w stosunku do ośrodków wyższego rzędu. Do miasta wojewódzkiego - Poznania jest około 170 km. Gmina pełni rolę ośrodka podstawowego rzędu , o zasięgu oddziaływania na swoje terytorium.
mapa1.jpg [480x294]
Czajków jest gminą o dużym udziale użytków rolnych. Stanowią one 52,7 % powierzchni gminy (3725 ha). Jednak znajdujące się tutaj gleby należą do najsłabszych klas bonitacyjnych V i VI klasy. Istotną rolę w strukturze gruntów zajmują lasy. Obejmują one obszar o powierzchni 3041 ha, co stanowi 43 % ogólnej powierzchni gminy.
Podstawowymi funkcjami gminy są: rolnictwo, leśnictwo, usługi i drobna wytwórczość.