Sekretarz

SEKRETARZ GMINY CZAJKÓW
PAWEŁ GALBIERCZYK

Urząd Gminy
Czajków 39
63-524 Czajków

tel. 62/ 731 10 06
fax. 62/ 731 10 34

e-mail: sekretarz.czajkow.gmina@gmail.com