PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”

PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”

współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie po raz czwarty złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dofinansowanie projektu systemowego  pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Czajków” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie zaplanowano udział 10 uczestników w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Czajków. Już po raz drugi w projekcie weźmie udział młodzież w wieku od 15 do 30 lat.   W ramach realizowanego projektu uczestnicy  skorzystają z: doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i pomocy finansowej oraz  wezmą udział w warsztatach: komunikacji w rodzinie, szybkiego uczenia się, promocji ruchu, warsztatach dietetycznych i innych. 

Ponadto w ramach w/w projektu ośrodek pomocy społecznej w Czajkowie skorzysta
z wsparcia kadrowego w postaci dofinansowania zatrudnienia pracownika socjalnego.

Projekt jest realizowany (kontynuowany) przez GOPS Czajków od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.


Realizator projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie,  63-524 Czajków 34             

tel./fax  (62) 731 10 49      e-mail: gopsczajkow@wp.pl

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Informacja do pobrania