REALIZACJA PROJEKTU „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”

W dniu 18 maja br. w Domu Kultury w Czajkowie,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację  projektu systemowego  pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Czajków” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze  udział 10 uczestników w wieku aktywności zawodowej od 15 do 30 lat.    z terenu Gminy Czajków. W ramach realizowanego projektu uczestnicy  skorzystają z: doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i pomocy finansowej oraz  wezmą udział w warsztatach: komunikacji w rodzinie, szybkiego uczenia się, promocji ruchu, warsztatach dietetycznych i innych.  Uczestnictwo w projekcie ma podnieść atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy.  Dla uczestników udział w projekcie jest bezpłatny. Organizowane w ramach projektu  zajęcia odbywać się będą w domu kultury i hali sportowej w Czajkowie.

Ponadto w ramach w/w projektu ośrodek pomocy społecznej w Czajkowie korzysta
z wsparcia kadrowego w postaci dofinansowania zatrudnienia pracownika socjalnego.

Informacja do pobrania