Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku

Harmonogram Odbioru Odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Czajków

Termin zbiórki 15.06.2020 – 19.06.2020 r.

 

Poniżej wskazane odpady będą zbierane od godziny 6.00. i należy je zgromadzić do tego czasu lub w dniu poprzedzającym:

-  mieszkańcy domów jednorodzinnych na zewnątrz posesji, do której jest swobodny dojazd

-  mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy gniazdach pojemników na odpady.

 

Odbieramy: Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), Metale (złom), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory), Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze), Urządzenia zawierające freony (lodówki),  Zużyte opony (do rozmiaru 1250  mm x 400 mm), Baterie i akumulatory, powiązane gałęzie, listwy drewniane.

 

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku, gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów w/w, to nie zostaną one odebrane. Nie będą zbierane: gruz, kamienie, odpady budowlane oraz odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych.

 

 

Terminy odbioru

odpadów wielkogabarytowych

 

Nazwa ulicy, miejscowości

15.06.2020 r.

Salomony I, Salomony II, Muchy

 

16.06.2020 r.

Mielcuchy, Mielcuchy Pierwsze, Michałów

 

17.06.2020 r.

Czajków

 

18.06.2020 r.

Czajków

 

 

19.06.2020 r.

 

Klon

   

Zabrania się wystawiania odpadów w terminach niezgodnych z harmonogramem.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie. Prosimy mieszkańców posiadających nieruchomości na uboczu
o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla załogi.