Informacja dotycząca firmy odbierającej odpady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości z terenu Gminy Czajków jest firma

EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18.

Firma ta została wyłoniona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czajków.