Miejsce zagospodarowania odpadów

Wszelkie odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów pochodzących z terenu gminy Czajków zagospodarowywane są na instalacji

RIPOK w Olszowej, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno