PROW operacja w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

 fundusze_uropejskiepng [9449x1333]

W dn. 22 lutego 2017 r. Wójt Gminy Czajków podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  na realizację operacji  pn. „Utwardzenie placu za budynkiem Domu Kultury w Czajkowie na cele  rekreacyjno-kulturalne”  realizowana przez Gminę Czajków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” mająca na celu Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy Domu Kultury w Czajkowie. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” Poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dofinansowanie 87 809 zł.

Koszty kwalifikowalne 138 000 zł.

Wartość całkowita projektu  142 880 zł.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi