Uchwała nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków