Zdalna Szkoła

flagipng [300x31]

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Czajków podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu granatowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dofinansowanie 45 000,00 zł

Wartość całkowita projektu 45 000,00.