Zdalna Szkoła +

flagipng [300x31]

W dniu 2maja 2020 roku Wójt Gminy Czajków podpisał Umowę o powierzenie grantu o numerze 5140255300 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dofinansowanie 45 000,00 zł

Wartość całkowita projektu 45 000,00.