Rada Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ANDRZEJ PUCHAŁA

Urząd Gminy
Czajków 39
63-524 Czajków

tel. 62/ 731 10 06
fax. 62/731 10 34

e-mail: biurorady@czajkow-gmina.pl

Przyjmuje interesantów w budynku Urzędu Gminy, pok nr 4
w każdy piątek od godz. 9.00 do 12.00.

 

Skład Rady Gminy Czajków VII kadencji 2018-2023

Puchała Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy
Krzywaźnia Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

1. Gałka Marcin

2. Gołdyn Roman

3. Kasperska Danuta

4. Kędzia Jan

5. Kobiela Maria

6. Łuszczek Iwona

7. Pluta Paweł

8. Sibiński Paweł

9. Wolska Ewa

10. Wróbel Bartosz

11. Wyrwas Henryk

12. Wysota Bożena

13. Zadka Bolesław