Sołectwa Gminy

WYKAZ SOŁECTW NA TERENIE GMINY CZAJKÓW

 L.P   Nazwa Sołectwa

 Imię i Nazwisko Sołtysa; nr telefonu

 1.  Czajków  Czesława Klimek tel; 62/ 73 11 276
 2.  Klon  Lucyna Jeziorek tel; 62/ 73 11 497
 3.  Michałów  Jan Gołdyn tel. 62/ 73 11 552
 4.  Mielcuchy  Emilia Baś tel; 697 627 778
 5.  Mielcuchy Pierwsze  Anna Sibińska
 6.  Muchy  Jacek Haręża tel;62/ 73 11 175
 7.  Salamony I  Lucyna Kędzia te; 62/ 73 11 319
 8.  Salamony II  Jan Baś 62/ 73 11 178