Mapa strony

Gmina Czajków
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Komunikaty
Przetargi
Galerie
Poznaj Naszą Gminę
Infrastruktura w obiektywie
Przyroda
Z życia gminy
Filmy
Występ Orkiestry Dętej i Mażoretek z Czajkowa w Blankenburgu.wmv
Gminna Orkiestra Dęta przy OSP w Czajkowie - Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Ostrzeszowskiego w Czajkowie 6 lipca 2014r.
Orkiestra Dęta „Fanfares of Lviv" Lwowskiej Szkoły muzycznej - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie
Próba bicia rekordu Guinessa w zorganizowaniu największego treningu piłki ręcznej. Czajków 2015
wyścig kolarski w centrum Czajkowa
Wyścig kolarski na Starej Wsi
Samorząd Gminy
Urząd Gminy
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Rada Gminy
Sołectwa Gminy
Poznaj naszą Gminę
Sport
Terminarz rozgrywek
Mapa Gminy
Poznaj Naszą Gminę
Kapliczki i krzyże przydrożne
Przyroda
Z życia gminy
Położenie
Uwarunkowania przyrodnicze
Historia
Informator
Urzędy, Instytucje
Kalendarium Imprez
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
Zamówienia Publiczne
Ochrona środowiska
Kapitał ludzki
,,Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Czajków”
PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”
REALIZACJA PROJEKTU „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”
Wybory
REFERENDUM 2015
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Wybory do Sejmu i Senatu RP Informacje i wnioski
REFERENDUM 2015 - wnioski
Wybory samorządowe 2018
Rejestr Wyborców
Spis Wyborców
Pełnomocnictwo
Wybory do Parlamentu EU 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020r.
Gospodarka ściekowa
Uchwała nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
Gospodarka odpadami
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Czajków - 2020
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku
Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OSTRZESZOWIE
Sprawy ogólne
Informacja dotycząca firmy odbierającej odpady
Wykaz podmiotów gospodarczych współpracujących z firmą EKO-REGION
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Miejsce zagospodarowania odpadów
Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2020
Fundusze Unijne
WRPO działanie 4.1.5
WRPO na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
WRPO 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czajków” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Podziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
PROW operacja w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła +
RSS
Mapa strony