Aktualności

Karta Dużej Rodziny

17 stycznia 2019 07:13 | Aktualności

Karta Dużej Rodziny

 

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale
również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy miejscu zamieszkania członka rodziny na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Realizatorem Karty Dużej Rodziny w Gminie Czajków jest GOPS Czajków, 63-524 Czajków 34 tel. 62 73 11 049.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

DANE OSOBOWE:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

Obowiązek podania danych wynika z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Przeczytano: 659 razy.| Wydrukuj

Do góry