Aktualności

Nowe wnioski na zwrot podatku akcyzowego

25 stycznia 2019 08:14 | Aktualności

 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Czajkowie uprzejmie informuję, że od dnia 01.02.2019 roku do 28.02.2019 roku przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do każdego wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od
1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019 roku w ramach limitu zawrotu podatku określonego na 2019 rok.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 poz. 2244 i 2247) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

- 100 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego

- 30 litrów do każdej dużej przeliczeniowej jednostki (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.
O wyliczenie wskaźnika DJP należy się zwrócić do ARiMR
w Ostrzeszowie.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy Czajków,
na stronie Gminy Czajków (  http://czajkow-gmina.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/147943/nowe_wnioski_na_zwrot_podatku_akcyzowego )
lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)  

Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis w rolnictwie. Oświadczenie w załączniku.

Więcej informacji można uzyskać Urzędzie Gminy Czajków lub telefonicznie pod nr telefonu 62 73 11 006.

Przeczytano: 716 razy.| Wydrukuj

Do góry